Hlavní obsah

boire [bwaʀ]

Podstatné jméno mužské

  • pitíle boire et le mangerjídlo a pití

Vyskytuje se v

bois: bois de litpelest/rám postele

bois: les bois(dřevěné) dechové nástroje, slang. dřeva

bois: les boisbranka, branková konstrukce

bois: les boisparohy

bois: de/en boisdřevěný

but: de but en blancnáhle, znenadání, zpříma

cheval: cheval de boisdřevěný kůň/koníček

coureur: coureur de(s) boistraper, zálesák

gardien: gardien/gardienne (de but)brankář/brankářka

achever: achever de boiredopít

beau: la Belle au bois dormantŠípková Růženka

bloc: bloc de boisšpalek

bois: bois vertsyrové dřevo, živý strom

bois: bois mortuschlý strom, souš, soušové dřevo

bus: prendre le busjet autobusem

but: atteindre le butzasáhnout cíl

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

but: dans le but de qqchza účelem čeho

chanson: chanson à boirepijácká písnička

cuillère: cuillère en boisvařečka

de: couper du boissekat dřevo

esprit: esprit-de-boisdřevný líh, metanol

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

goulot: boire au goulotpít (přímo) z lahve

lucratif: práv. association à but non lucratifnezisková společnost

marquer: marquer un butskórovat, dát branku

précieux: bois précieuxvzácné dřevo

punaise: punaise des boisploštice

santé: boire à la santé de qqnpřipít si na čí zdraví

aérer: aérer un boisprosvětlit les

attendre: attendre un busčekat na autobus

cèdre: bois de cèdrecedrové dřevo

charbon: charbon de boisdřevěné uhlí

chauffage: bois de chauffagepalivové dřevo

continuer: Il continue à boire.Stále pije.

de: boire du vinpít víno

donner: donner à boire à qqndát komu (na)pít

pot: boire un pot (de bière)dát si jedno (pivo)

que: Il ne fait que boire et manger.Jen jí a pije.

tire-larigot (à): boire à tire-larigotpít jak duha

bois: faire flèche de tout boisnasadit všechny páky, užít všech prostředků

bois: hovor. être du bois dont on fait les flûtesnechat na sobě dříví štípat

bois: hovor. toucher du boiszaklepat na dřevo

bouillon: boire un bouillonpolykat andělíčky při koupání, hovor. prodělat prachy

but: aller droit au butjít přímo k cíli

calice: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

cloche: déménager à la cloche de boiszmizet bez zaplacení nájemného, tajně se odstěhovat

croix: hovor. croix de bois, croix de ferna mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí dětská přísaha

droit: aller droit au butjít přímo na věc

éponge: avoir une éponge dans le gosier, boire comme une épongepít jako duha

faim: La faim fait sortir le loup du bois.Z lesů vlky žene hlad.

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

fer: Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísaha

honte: avoir toute honte buenemít ani trochu studu

lie: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

mer: Ce n'est pas la mer à boire.To se dá zvládnout, na tom nic není.

mer: Il boirait la mer et les poissons.Má žízeň jako trám.

sortir: La faim fait sortir le loup du bois.hlad vyhání vlky z lesů.

trou: boire comme un trouchlastat jako nedovřený