Hlavní obsah

esprit [εspʀi]

Podstatné jméno mužské

  1. duch, duše(vno), mysl myslící, cítící složka člověkaavoir l'esprit ailleursbýt duchem jindeêtre sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchuperdre l'espritztratit rozumavoir l'esprit dérangébýt mdlého rozumuêtre simple d'espritbýt prostoduchý
  2. náturaavoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsýavoir un esprit largebýt velkorysýlenteur/paresse/pesanteur d'esprit(duševní) těžkopádnost
  3. nálada
  4. člověk
  5. de qqch duch, smysl pro co
  6. duchaplnost, esprit
  7. duch, povaha, zaměřenídans un esprit de qqchv duchu čeho
  8. náb.duch náboženská netělesná bytost
  9. duch duše zemřelého
  10. ling.přídech při výslovnosti hlásek
  11. obl.líhesprit-de-boisdřevný líh, metanolesprit-de-vinvinný líh, etanol

Podstatné jméno mužské

  1. n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslechperdre ses espritsomdlít, ztratit vědomíreprendre ses espritspřijít k sobě

Vyskytuje se v

simple: simple d'espritprostoduchý, naivní

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

dérèglement: dérèglement de l'espritvyšinutí z rovnováhy

esprit: avoir l'esprit ailleursbýt duchem jinde

étroitesse: étroitesse d'espritúzkoprsost

éveillé: esprit éveilléhlava otevřená

finesse: finesse d'espritbystrost, důvtip

heureux: heureux les pauvres en espritblahoslavení chudí duchem

jeune: être jeune d'espritbýt mladý duchem

jeunesse: jeunesse d'espritmladistvost ducha

lenteur: lenteur d'espritduševní těžkopádnost

ouverture: ouverture d'espritbystrost, chápavost, vnímavost

présence: présence d'espritduchapřítomnost

retour: partir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat

sacrifice: esprit de sacrificeobětavost

sain: sain de corps et d'espritzdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravý

suite: esprit de suitedůslednost v myšlení

tournure: tournure d'espritreagování, názor

agile: esprit agilečilý duch

ailleurs: Il est ailleurs., Son esprit est ailleurs.Je duchem jinde.

brumeux: esprit brumeuxzatemnělý duch

engourdir: esprit engourdimalátná mysl, těžkopádný člověk

escalier: avoir l'esprit de l'escaliermít dlouhé vedení

large: à l'esprit largesvobodomyslný

opération: par l'opération du Saint-Espritjako zázrakem

traverser: traverser l'espritprojít/proletět hlavou

bystrý: esprit vifbystrý duch

duch: Saint-Esprit, Esprit Saint Duch svatý

duše: rendre l'espritvypustit duši zemřít

hlava: esprit éveilléhlava otevřená

charakter: avoir l'esprit tordumít pokřivený charakter

klid: tranquillité d'espritduševní klid

myšlenka: Idée qui traverse l'esprit.Myšlenka, která probleskne hlavou.

nálada: avoir l'esprit à (faire) qqchmít náladu na co, dělat co

obzor: avoir l'esprit bornémít malý/úzký obzor

otevřený: esprit éveilléhlava otevřená

paměť: avoir qqch présent à l'espritmít co v paměti

povaha: esprit turbulentbouřlivá povaha

pronikavý: esprit profondpronikavý duch

přemítat: méditer en espritpřemítat v duchu

přijít: reprendre ses esprits, revenir à soipřijít k sobě

stránka: avoir l'esprit mal/bien tournévidět vše z horší/lepší stránky

velkorysý: avoir un esprit large, être large d'idéesbýt velkorysý

vtip: Sa conversation étincelle d'esprit.Jeho řeč srší vtipem.

vtipný: avoir de l'esprit být vtipný

vytanout: venir à l'espritvytanout na mysli

duchaplný: homme d'espritduchaplný člověk

slaboduchý: faible d'espritslaboduchý člověk

dlouhý: esprit de l'escalierdlouhé vedení

jíst: savoir faire de l'espritjíst vtipnou kaši

mysl: venir à l'esprit de qqnpřijít komu na mysl

nabýt: reprendre ses espritsnabýt vědomí

osvítit: Le Saint Esprit est descendu sur lui.Osvítil ho duch svatý.

pokrm: nourriture de l'espritexpr. duševní pokrm

proletět: traverser l'espritproletět hlavou o myšlence ap.

zázrak: (comme) par miracle/l'opération du Saint-Esprit(jako) zázrakem

curieux: esprit curieuxzvídavý člověk