Hlavní obsah

esprit [εspʀi]

Podstatné jméno mužské

 1. duch, duše(vno), mysl myslící, cítící složka člověkaavoir l'esprit ailleursbýt duchem jindeêtre sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchuperdre l'espritztratit rozumavoir l'esprit dérangébýt mdlého rozumuêtre simple d'espritbýt prostoduchý
 2. náturaavoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsýavoir un esprit largebýt velkorysýlenteur/paresse/pesanteur d'esprit(duševní) těžkopádnost
 3. nálada
 4. člověk
 5. de qqch duch, smysl pro co
 6. duchaplnost, esprit
 7. duch, povaha, zaměřenídans un esprit de qqchv duchu čeho
 8. náb.duch náboženská netělesná bytost
 9. duch duše zemřelého
 10. ling.přídech při výslovnosti hlásek
 11. obl.líhesprit-de-boisdřevný líh, metanolesprit-de-vinvinný líh, etanol

Podstatné jméno mužské

 1. n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslechperdre ses espritsomdlít, ztratit vědomíreprendre ses espritspřijít k sobě

Vyskytuje se v

curieux: esprit curieuxzvídavý člověk

simple: simple d'espritprostoduchý, naivní

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

dérèglement: dérèglement de l'espritvyšinutí z rovnováhy

étroitesse: étroitesse d'espritúzkoprsost

éveillé: esprit éveilléhlava otevřená

finesse: finesse d'espritbystrost, důvtip

heureux: heureux les pauvres en espritblahoslavení chudí duchem

jeune: être jeune d'espritbýt mladý duchem

jeunesse: jeunesse d'espritmladistvost ducha

lenteur: lenteur d'espritduševní těžkopádnost

ouverture: ouverture d'espritbystrost, chápavost, vnímavost

présence: présence d'espritduchapřítomnost

retour: partir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat

sacrifice: esprit de sacrificeobětavost

sain: sain de corps et d'espritzdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravý

suite: esprit de suitedůslednost v myšlení

tournure: tournure d'espritreagování, názor

agile: esprit agilečilý duch

ailleurs: Il est ailleurs., Son esprit est ailleurs.Je duchem jinde.

brumeux: esprit brumeuxzatemnělý duch

engourdir: esprit engourdimalátná mysl, těžkopádný člověk

escalier: avoir l'esprit de l'escaliermít dlouhé vedení

large: à l'esprit largesvobodomyslný

opération: par l'opération du Saint-Espritjako zázrakem

traverser: traverser l'espritprojít/proletět hlavou

bystrý: bystrý duchesprit vif

duch: Duch svatýSaint-Esprit, Esprit Saint

duch: být duchem jindeavoir l'esprit ailleurs

duše: vypustit duši zemřítrendre l'esprit

hlava: hlava otevřenáesprit éveillé

charakter: mít pokřivený charakteravoir l'esprit tordu

klid: duševní klidtranquillité d'esprit

myšlenka: Myšlenka, která probleskne hlavou.Idée qui traverse l'esprit.

obzor: mít malý/úzký obzoravoir l'esprit borné

otevřený: hlava otevřenáesprit éveillé

paměť: mít co v pamětiavoir qqch présent à l'esprit

povaha: bouřlivá povahaesprit turbulent

pronikavý: pronikavý duchesprit profond

přemítat: přemítat v duchuméditer en esprit

přijít: přijít k soběreprendre ses esprits, revenir à soi

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

velkorysý: být velkorysýavoir un esprit large, être large d'idées

vtip: Jeho řeč srší vtipem.Sa conversation étincelle d'esprit.

vtipný: být vtipnýavoir de l'esprit

vytanout: vytanout na myslivenir à l'esprit

duchaplný: duchaplný člověkhomme d'esprit

slaboduchý: slaboduchý člověkfaible d'esprit

dlouhý: dlouhé vedeníesprit de l'escalier

hlava: projít/proletět hlavoutraverser l'esprit

jíst: jíst vtipnou kašisavoir faire de l'esprit

mysl: přijít komu na myslvenir à l'esprit de qqn

nabýt: nabýt vědomíreprendre ses esprits

osvítit: Osvítil ho duch svatý.Le Saint Esprit est descendu sur lui.

pokrm: expr. duševní pokrmnourriture de l'esprit

proletět: proletět hlavou o myšlence ap.traverser l'esprit

zázrak: (jako) zázrakem(comme) par miracle/l'opération du Saint-Esprit