Hlavní obsah

ailleurs [ajœʀ]

Vyskytuje se v

esprit: avoir l'esprit ailleursbýt duchem jinde

par: par ailleursjinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatně

pendre: hovor. Qu'il aille se faire pendre ailleurs.Ať si jde stěžovat někam jinam.

duch: avoir l'esprit ailleursbýt duchem jinde

jiný: aimer ailleursmít rád/ráda jiného

všude: partout ailleursvšude jinde

ailleurs: Il est ailleurs., Son esprit est ailleurs.Je duchem jinde.