Hlavní obsah

otevřený

Přídavné jméno

  1. (okno, dům, ústa ap.) ouvert/-erteotevřeno od 9 do 17 hodinouvert de 9 à 17 heuresotevřená zlomeninafracture f ouvertezůstat stát s otevřenými ústyrester bouche béehlava otevřenáesprit m éveilléotevřená letenkabillet m open
  2. (nekrytý, volný) ouvert/-erte
  3. (ničím neohraničený) ouvert/-ertev otevřeném terénuen rase campagne
  4. (nevyřešený) ouvert/-erte
  5. (zjevný, veřejný) ouvert/-erte, déclaré/-ée(zápas ap.) openotevřený dopislettre ouverte f
  6. (přímý, upřímný) ouvert/-erte, démonstratif/-iveotevřená řečfranc-parler m

Vyskytuje se v

bankovní: otevření bankovního účtuouverture d'un compte bancaire

hlava: hlava otevřenáesprit éveillé

interval: mat. otevřený/uzavřený intervalintervalle ouvert/fermé

slabika: ling. otevřená/zavřená slabikasyllabe ouverte/fermée

slavnostní: slavnostní otevření/zahájeníinauguration , cérémonie d'ouverture

výfuk: otevřený výfuk bez tlumičeéchappement libre

dokořán: otevřít dokořánouvrir grand

letenka: otevřená letenkabillet ouvert

vstoupit: Vstupte, je otevřeno!Entrez, c'est ouvert !

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkase ménager une porte de sortie

otevřít: otevřít oči dokořánouvrir de grands yeux

otevřít: otevřít si hubu na kohoengueuler qqn

otevřít: otevřít komu očidessiller les yeux à/de qqn

otevřít se: Otevřely se mu oči.Ses yeux se sont ouverts.

pusa: zůstat s otevřenou pusourester bouche bée

stát: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

entrée: avoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

éveillé: esprit éveilléhlava otevřená

forain: rade foraineotevřená rejda

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

open: billet openotevřená letenka

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

aide: ouvrir une enveloppe à l'aide d'un couteauotevřít obálku nožem

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

ouvert: fracture ouverteotevřená zlomenina

rouvrir: rouvrir son magasinznovu otevřít svůj obchod

bandeau: arracher le bandeau des yeux de qqnotevřít komu oči

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

compte: être en compte avec qqnmít otevřený účet u koho

ouvert: à bras ouvertss otevřenou náručí

ouvrir: ouvrir sa maison à qqnpřijímat koho ve svém domě, mít pro koho dveře otevřené