Hlavní obsah

zavřený

Vyskytuje se v

dveře: jednání za zavřenými dveřmiaudience à huis clos

slabika: ling. otevřená/zavřená slabikasyllabe ouverte/fermée

západ: zavřít na dva západyfermer à double tour

být: Je zavřeno.Il est fermé.

dveře: zavřít dveřefermer la porte

zavřít: zhrub. Zavři hubu!(Ferme) ta gueule !, Ferme-la !

zavřít: V neděli je zavřeno.Il est fermé le dimanche.

zobák: Zavři zobák!(Ferme) ta gueule !

krám: přen. zavřít krámfermer boutique

pusa: zavřít komu pusufermer la bouche à qqn

zavřít: zavřít oči nad čímfermer les yeux sur qqch

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

jusque: fermé jusqu'en maido května zavřeno

relâche: faire relâchenehrát, mít zavřeno o divadle

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

boucher: boucher une bouteillezavřít láhev

boucler: boucler sa valisezavřít kufr, přen. sbalit si kufry

fermer: fermer les frontièreszavřít hranice

fermer: magasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

chancre: hovor. bouffer comme un chancrejíst jako nezavřený

chique: hovor. couper la chique à qqnzavřít komu hubu

clos: à huis closza zavřenými dveřmi, s vyloučením veřejnosti

clou: river son clou à qqnzavřít komu zobák, usadit koho

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

gueule: Ferme ta gueule !Zavři hubu!

refuser: refuser sa porte à qqnzavřít před kým dveře