Hlavní obsah

vstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vejít dovnitř) entrer(znovu) rentrerVstupte, je otevřeno!Entrez, c'est ouvert !
  2. (do organizace ap.) entrer, s'engager(do strany) adhérervstoupit do klášteraentrer au couvent
  3. (začít činnost ap.) entrer

Vyskytuje se v

nepovolaný: interdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisénepovolaným vstup zakázán

placený: entrée payanteplacený vstup

platnost: entrer en vigueurvstoupit v platnost

řád: entrer en religion/dans les ordresvstoupit do řádu

vláda: entrer au gouvernementvstoupit do vlády

volný: entrée gratuite/librevstup volný

vstup: entrée gratuitevstup volný/zdarma

než: Il a frappé à la porte avant d'entrer.Dříve než vstoupil, zaklepal.

v, ve: entrer en vigueurvstoupit v platnost

entrée: entrée dans une sociétévstup do společnosti

gouvernement: entrer au gouvernementvstoupit do vlády

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

prioritaire: accès prioritairepřednostní vstup

public: interdit au publicnepovolaným vstup zakázán

sonner: Entrez sans sonner.Vstupte bez zvonění.

couvent: entrer au couventvstoupit do kláštera

entrer: entrer dans le jeuvstoupit do hry

étranger: interdit aux personnes étrangèresnepovolaným vstup zakázán

voile: prendre le voilevstoupit do kláštera

vstoupit: entrer au couventvstoupit do kláštera