Hlavní obsah

začít

Vyskytuje se v

nový: začít nový životcommencer une nouvelle vie

nový: začí(na)t nový odstavecaller à la ligne

studovat: začít studovat latinuse mettre au latin

ligne: aller à la lignezačí(na)t nový odstavec

queue: commencer par la queuezačít od konce

virage: amorcer un viragezačít zatáčet

partir: C'est bien parti.Dobře to začalo., Je to na dobré cestě.

effacer: hovor. On efface tout et on recommence.Vše smažeme a začneme znovu.

zéro: (re)partir de zéro(znovu) začí(na)t od nuly

zéro: remettre le compteur à zérofig. začít znovu