Hlavní obsah

ouvert [uvεʀˌ εʀt]

Vyskytuje se v

ouvrir: otevřít se o oknech, dveřích ap., rozevřít ses'ouvrir

carrière: povrchový lomcarrière à ciel ouvert

crédit: povolit úvěrouvrir un crédit

journée: den otevřených dveříjournée porte ouverte

ouvert: otevřená množinaensemble ouvert

aide: otevřít obálku nožemouvrir une enveloppe à l'aide d'un couteau

secouer: zatřepat lahvičkou před otevřenímsecouer le flacon avant de l'ouvrir

battant: otevřít dveře dokořánouvrir une porte à deux battants

enfoncer: objevit Ameriku složitě dokazovat již známou věcenfoncer une porte ouverte

fenêtre: vysvětlit, objasnit coouvrir une fenêtre sur qqch

œil: dávat pozor, bedlivě pozorovatouvrir l'œil, fam. ouvrir l'œil, et le bon

rouler: jezdit jako blázenrouler à tombeau ouvert

tombeau: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

vanne: nechat volný průběh, poskytnout úvěrhovor. ouvrir les vannes

interval: mat. otevřený/uzavřený intervalintervalle ouvert/fermé

konzerva: otvírák na konzervyouvre-boîte

otevřený: otevřená zlomeninafracture ouverte

pustit: pustit plynouvrir le gaz

rozbít: rozbít si hlavus'ouvrir le crâne

rozpojit: elektr. rozpojit elektrický obvodouvrir un circuit

slabika: ling. otevřená/zavřená slabikasyllabe ouverte/fermée

střecha: otvírací střecha u autatoit ouvrant

výhled: pokoj s výhledem na mořechambre avec vue sur la mer/face à la mer/qui ouvre sur la mer/donnant sur la mer

vytřeštit: vytřeštit očiouvrir grand les yeux, écarquiller les yeux

záclona: roztáhnout záclonyouvrir/écarter les rideaux

zahájit: zahájit palbu na kohoouvrir le feu sur/contre qqn

žíla: podřezat si žílys'ouvrir les veines

celonoční: celonoční provoz v obchodě ap.ouvert toute la nuit

dokořán: otevřít dokořánouvrir grand

letenka: otevřená letenkabillet ouvert

nastražit: nastražit očiouvrir grand les yeux

otevřít: Obchod (se) otvírá v 9 hodin.Le magasin ouvre à 9 heures.

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

vstoupit: Vstupte, je otevřeno!Entrez, c'est ouvert !

vyvést: To mě vyvedlo z omylu.Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.

založit: založit si kontoouvrir un compte

blázen: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

otevřít se: Otevřely se mu oči.Ses yeux se sont ouverts.

grand: úplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.grand ouvert