Hlavní obsah

ouvrir [uvʀiʀ]

Vyskytuje se v

grand: grand ouvertúplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

crédit: ouvrir un créditpovolit úvěr

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

aide: ouvrir une enveloppe à l'aide d'un couteauotevřít obálku nožem

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

ouvert: fracture ouverteotevřená zlomenina

ouvert: à ciel ouvertpod širým nebem

secouer: secouer le flacon avant de l'ouvrirzatřepat lahvičkou před otevřením

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fenêtre: ouvrir une fenêtre sur qqchvysvětlit, objasnit co

œil: ouvrir l'œil, fam. ouvrir l'œil, et le bondávat pozor, bedlivě pozorovat

ouvert: à bras ouvertss otevřenou náručí

ouvert: à cœur ouvertupřímně, otevřeně, bez přetvářky

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

vanne: hovor. ouvrir les vannesnechat volný průběh, poskytnout úvěr

interval: mat. otevřený/uzavřený intervalintervalle ouvert/fermé

konzerva: otvírák na konzervyouvre-boîte

otevřený: otevřená zlomeninafracture ouverte

otevřený: otevřený dopislettre ouverte

pustit: pustit plynouvrir le gaz

rozbít: rozbít si hlavus'ouvrir le crâne

rozpojit: elektr. rozpojit elektrický obvodouvrir un circuit

slabika: ling. otevřená/zavřená slabikasyllabe ouverte/fermée

střecha: otvírací střecha u autatoit ouvrant

výhled: pokoj s výhledem na mořechambre avec vue sur la mer/face à la mer/qui ouvre sur la mer/donnant sur la mer

vytřeštit: vytřeštit očiouvrir grand les yeux, écarquiller les yeux

záclona: roztáhnout záclonyouvrir/écarter les rideaux

zahájit: zahájit palbu na kohoouvrir le feu sur/contre qqn

žíla: podřezat si žílys'ouvrir les veines

celonoční: celonoční provoz v obchodě ap.ouvert toute la nuit

dokořán: otevřít dokořánouvrir grand

letenka: otevřená letenkabillet ouvert

nastražit: nastražit očiouvrir grand les yeux

otevřený: otevřeno od 9 do 17 hodinouvert de 9 à 17 heures

otevřít: Obchod (se) otvírá v 9 hodin.Le magasin ouvre à 9 heures.

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

vstoupit: Vstupte, je otevřeno!Entrez, c'est ouvert !

vyvést: To mě vyvedlo z omylu.Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.

založit: založit si kontoouvrir un compte

blázen: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

otevřít: otevřít oči dokořánouvrir de grands yeux

otevřít se: Otevřely se mu oči.Ses yeux se sont ouverts.