Hlavní obsah

ouvrant [uvʀɑ̃ˌ ɑ̃t]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

ouvrir: s'ouvrirotevřít se o oknech, dveřích ap., rozevřít se

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

crédit: ouvrir un créditpovolit úvěr

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

aide: ouvrir une enveloppe à l'aide d'un couteauotevřít obálku nožem

secouer: secouer le flacon avant de l'ouvrirzatřepat lahvičkou před otevřením

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fenêtre: ouvrir une fenêtre sur qqchvysvětlit, objasnit co

œil: ouvrir l'œil, fam. ouvrir l'œil, et le bondávat pozor, bedlivě pozorovat

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

vanne: hovor. ouvrir les vannesnechat volný průběh, poskytnout úvěr

interval: intervalle ouvert/fermémat. otevřený/uzavřený interval

konzerva: ouvre-boîte otvírák na konzervy

otevřený: fracture ouverteotevřená zlomenina

pustit: ouvrir le gazpustit plyn

rozbít: s'ouvrir le crânerozbít si hlavu

rozpojit: ouvrir un circuitelektr. rozpojit elektrický obvod

slabika: syllabe ouverte/ferméeling. otevřená/zavřená slabika

střecha: toit ouvrantotvírací střecha u auta

všední: jour ouvrable/ouvrévšední den

výhled: chambre avec vue sur la mer/face à la mer/qui ouvre sur la mer/donnant sur la merpokoj s výhledem na moře

vytřeštit: ouvrir grand les yeux, écarquiller les yeuxvytřeštit oči

záclona: ouvrir/écarter les rideauxroztáhnout záclony

zahájit: ouvrir le feu sur/contre qqnzahájit palbu na koho

žíla: s'ouvrir les veinespodřezat si žíly

celonoční: ouvert toute la nuitcelonoční provoz v obchodě ap.

dokořán: ouvrir grandotevřít dokořán

letenka: billet ouvertotevřená letenka

nastražit: ouvrir grand les yeuxnastražit oči

otevřít: Le magasin ouvre à 9 heures.Obchod (se) otvírá v 9 hodin.

vést: La porte ouvre dans la rue.Dveře vedou na ulici.

vstoupit: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

vyvést: Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.To mě vyvedlo z omylu.

založit: ouvrir un comptezaložit si konto

blázen: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

otevřít se: Ses yeux se sont ouverts.Otevřely se mu oči.

grand: grand ouvertúplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.