Hlavní obsah

secouer [s(ə)kwe]

Vyskytuje se v

prunier: hovor. secouer qqn comme un pruniersilně s kým třást, pořádně koho vypeskovat

zakroutit: zakroutit pochybovačně hlavousecouer la tête en signe de doute

kožich: vyprášit kožich komusecouer les puces à qqn

mandle: zdvihnout komu mandlesecouer les puces à qqn, faire les pieds à qqn

okovy: setřást okovysecouer ses chaînes

vyklepat: vyklepat komu kožichsecouer les puces à qqn

vyprášit: vyprášit komu kožichsecouer les puces à qqn

vytřást: vytřást z koho dušisecouer qqn comme un prunier