Hlavní obsah

blázen

Vyskytuje se v

mít: Měli ho za blázna.Ils l'ont pris pour un fou.

dělat: dělat si z koho bláznyse payer la tête de qqn

do: být do koho/čeho blázenêtre fou de qqn/qqch

pro: Je lidem pro blázny.Les gens se moquent de lui.

věřit: blázen, kdo tomu věřífou qui s'y fie

fou: faire le foudělat ze sebe blázna

ficher: Il se fiche de vous.Dělá si z vás blázny.

tu: T'es fou ?Seš blázen?

lier: être fou à lierbýt úplný blázen

peau: avoir qqn dans la peaubýt do koho blázen

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen