Hlavní obsah

věřit

Nedokonavé sloveso

  1. (zprávě, slovu ap.) komu/čemu croire qqn/qqch, avoir la foi
  2. (důvěřovat) komu/čemu, v koho/co croire qqn/qqch, avoir confiance en qqn/qqch
  3. (v boha ap.) na/v koho/co croire à/en qqn/qqchvěřit v Bohacroire en Dieu
  4. (v budoucnost ap.) komu/čemu, v koho/co croire qqn/qqch, avoir confiance en qqn/qqch

Vyskytuje se v

na: croire au père Noëlvěřit na ježíška

blázen: Fou qui s'y fie.Blázen, kdo tomu věří.

vlastní: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

ajouter: ajouter foi à qqn/qqchvěřit komu, přikládat víru čemu

croire: croire en Dieuvěřit v Boha

sur: croire qqn sur parolevěřit komu na slovo

bouchon: hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !To by jeden nevěřil!

confiance: Faites-moi confiance.Věřte mi.

rêver: On croit rêver.To se mi snad jen zdá., Tomu se nechce věřit.

věřit: croire en Dieuvěřit v Boha