Hlavní obsah

věřící

Vyskytuje se v

na: věřit na ježíškacroire au père Noël

nevěřící: nevěřící TomášThomas l'incrédule

věřit: věřit v Bohacroire en Dieu

blázen: Blázen, kdo tomu věří.Fou qui s'y fie.

věřit: blázen, kdo tomu věřífou qui s'y fie

věřit: nevěřit svým očímne pas en croire ses yeux

vlastní: nevěřit vlastním očímne pas en croire ses yeux

ajouter: ajouter foi à qqn/qqchvěřit komu, přikládat víru čemu

corps: corps de l'Églisevěřící

croire: croire en Dieuvěřit v Boha

sur: croire qqn sur parolevěřit komu na slovo

croire: croire au surnaturelvěřit v nadpřirozené jevy

bouchon: hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !To by jeden nevěřil!

confiance: Faites-moi confiance.Věřte mi.

croire: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

rêver: On croit rêver.To se mi snad jen zdá., Tomu se nechce věřit.