Hlavní obsah

věřící

Vyskytuje se v

na: věřit na ježíškacroire au père Noël

nevěřící: nevěřící TomášThomas l'incrédule

věřit: věřit v Bohacroire en Dieu

blázen: Blázen, kdo tomu věří.Fou qui s'y fie.

vlastní: nevěřit vlastním očímne pas en croire ses yeux

ajouter: věřit komu, přikládat víru čemuajouter foi à qqn/qqch

corps: věřícícorps de l'Église

croire: věřit v Bohacroire en Dieu

sur: věřit komu na slovocroire qqn sur parole

bouchon: To by jeden nevěřil!hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !

confiance: Věřte mi.Faites-moi confiance.

rêver: To se mi snad jen zdá., Tomu se nechce věřit.On croit rêver.