Hlavní obsah

pro [pʀo]

Podstatné jméno

  • hovor. sport.profík profesionální sportovec

Vyskytuje se v

bouda: cabane bouda pro zvířata

dnešek: C'est tout pour aujourd'hui.To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.

faktura: facture pro formapro forma faktura

chodec: passage (pour) piétonspřechod pro chodce

informace: à titre indicatifpro informaci

jednou: pour une foispro jedenkrát

kancelář: office du tourismekancelář pro cestovní ruch

legrace: Il est la risée de tous.Je lidem pro legraci.

obtěžovat se: se déranger pour rienobtěžovat se pro nic za nic

pán: Seigneur Dieu !Pro pána boha!

paráda: n'être que pour la montreexpr. být jen pro parádu

pomoc: aller chercher du secoursjít pro pomoc

povyk: beaucoup de bruit pour rienmnoho povyku pro nic

přechod: passage piétons/cloutépřechod pro chodce

skladba: morceau à quatre mains(klavírní) skladba pro čtyři ruce

smysl: sens de la beautésmysl pro krásu

spravedlnost: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

stezka: piste cyclablestezka pro cyklisty

aranžmá: arrangement pour le pianoaranžmá pro klavír

být: être pour/contrebýt pro/proti

granulovaný: croquettes pour chiensgranulované krmivo pro psy

humor: avoir le sens de l'humourmít smysl pro humor

každý: à tout hasardpro každý případ

oddělení: compartiment fumeursoddělení pro kuřáky

ona: C'est une surprise pour elle.To je pro ni překvapení.

osoba: table pour deux (personnes)stůl pro dvě osoby

přijet: Je viendrai te chercher en voiture.Přijedu pro tebe autem.

duše: pour en avoir le cœur netpro klid duše

džbán: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

kapitola: C'est une affaire à part.To je kapitola sama pro sebe.

kvítí: Un de perdu, dix de retrouvés.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

láska: vivre d'amour et d'eau fraîchežít jen pro lásku

mnoho: beaucoup de bruit pour rienmnoho povyku pro nic

odpor: pour cause d'incompatibilité d'humeurspro nepřekonatelný odpor

pocta: C'est lui faire trop d'honneur.To je pro něho příliš velká pocta. nezasluhuje ji

příhoda: garder une poire pour la soifschovat si to pro strýčka Příhodu

regiment: Il y en a pour un régiment.Je toho jak pro regiment.

schovat: garder une poire pour la soifschovat si co pro strýčka Příhodu

slepičí: Pourquoi ? Pour des clous !Proč? Pro slepičí kvoč!

strýček: garder une poire pour la soifschovat si co pro strýčka Příhodu

studený: Ça a été une douche froide pour lui.Byla to pro něj studená sprcha.

španělský: C'est de l'hébreu/du chinois pour moi, Je suis béotien en la matière.To je pro mě španělská vesnice.

utrhnout se: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

beauté: sentiment de la beautésmysl pro krásu

buvable: farm. ampoule buvable= lahvička s lékem pro orální užití

cahier: cahier de brouillonsešit pro psaní nanečisto

cargo: cargo mixte= loď pro dopravu nákladů i osob

chambre: chambre d'amispokoj pro hosty

changer: pour changerpro změnu iron., jako obvykle

colonne: colonne Morris= sloup pro nalepování plakátů v Paříži

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

fin: à toutes fins utilespro všechny případy

incompatibilité: divorce pour incompatibilité d'humeurrozvod pro nepřekonatelný odpor

indicatif: à titre indicatifpro informaci

neige: trains de neigelyžařský vlak, speciální vlak pro lyžaře

numéro: numéro vert= telefonní linka pro bezplatná volání

par: de par qqchkvůli čemu, pro co, čím

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

peser: peser le pour et le contrezvážit (důvody) pro a proti

poupée: de poupéepro panenky maličký

pour: l'art pour l'artumění pro umění

précaution: par précautionpro jistotu, z opatrnosti

scène: porter à la scène, adapter pour la scènezdramatizovat, upravit pro divadlo

secours: aller chercher du secoursjít pro pomoc

tout: bonne à tout faireholka pro všechno

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

zone: zone d'aménagement différé Z. A. D.území (výhledově) určené pro zástavbu

aéré: centre aéréozdravovna (pro děti)

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

déclarer: se déclarer pour un candidatvyslovit se pro kandidáta

examiner: examiner le pour et le contrezvážit pro a proti

fâcher: se fâcher pour un rienrozhněvat se pro nic za nic

piéton: passage pour piétonspřechod pro chodce

reconnaître: Je le reconnais bien là.To je pro něj typické., V tom ho poznávám., To je celý on.

rengainer: rengainer son complimentnechat si kompliment pro sebe

réservé: places réservées aux handicapésmísta (vyhrazená) pro invalidy

sauver: risquer sa vie pour sauver qqnriskovat svůj život pro záchranu koho

sens: sens de l'humoursmysl pro humor

tant: Tant pis pour toi.Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.

voilà: Voilà pour vous.To je pro vás.

acquit: par acquit de consciencepro klid svědomí, pro uklidnění, pro jistotu

ballon: ballon d'alcootestbalonek pro určování hladiny alkoholu

beau: pour les beaux yeux de qqnpro čí krásné oči

botte: à propos de bottesjen tak, pro nic za nic

bouillie: hovor. C'est de la bouillie pour les chats.To je pro kočku.

corde: Il ne vaut pas la corde pour le pendre.Pro něho je i kulky škoda.

coutume: Une fois n'est pas coutume.Pro jednou nebude zle.

dix: hovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)spro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho deset

fable: être la fable de qqn/qqchbýt pro smích komu/čemu

fossé: Au bout du fossé, la culbute.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

froid: n'avoir pas froid aux yeuxmít pro strach uděláno, mít kuráž

pro: raisons pour et contredůvody pro a proti

non: pour un oui ou pour un nonpro nic za nic

oui: pour un oui (ou) pour un nonpro nic za nic

poire: garder une poire pour la soifmyslet na zadní kolečka, (po)nechat si něco pro strýčka Příhodu