Hlavní obsah

reconnaître [ʀ(ə)kɔnεtʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. pozn(áv)at přítele z mládí ap.Je le reconnais bien là.To je pro něj typické., V tom ho poznávám., To je celý on.
  2. rozezn(áv)at od sebe
  3. qqn/qqch à qqch rozpozn(áv)at koho/co podle čeho strom podle listů ap.
  4. přizn(áv)at omyl, právo ap.Je reconnais m'être trompé.Přiznávám, že jsem se mýlil.
  5. zast., kniž.qqn pour qqn uzn(áv)at koho za koho za panovníka ap.
  6. qqch uzn(áv)at co nevinu, vládu, dítě za své ap.reconnaître une detteuznat dluh
  7. prozkoum(áv)at terén ap.
  8. se reconnaître pozn(áv)at se v zrcadle ap.
  9. se reconnaître dans/en qqn pozn(áv)at se v kom v románové postavě ap.

Vyskytuje se v

reconnaissant: être reconnaissant à qqn de qqchbýt vděčný komu za co

organizace: veřejně prospěšná organizaceassociation reconnue d'utilité publique

vděčný: být vděčný komu za coêtre reconnaissant à qqn de qqch

podle: poznat koho podle hlasureconnaître qqn à sa voix

vyznat se: vyznat se ve městěse reconnaître dans une ville