Hlavní obsah

reconnaître [ʀ(ə)kɔnεtʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. pozn(áv)at přítele z mládí ap.Je le reconnais bien là.To je pro něj typické., V tom ho poznávám., To je celý on.
  2. rozezn(áv)at od sebe
  3. qqn/qqch à qqch rozpozn(áv)at koho/co podle čeho strom podle listů ap.
  4. přizn(áv)at omyl, právo ap.Je reconnais m'être trompé.Přiznávám, že jsem se mýlil.
  5. zast., kniž.qqn pour qqn uzn(áv)at koho za koho za panovníka ap.
  6. qqch uzn(áv)at co nevinu, vládu, dítě za své ap.reconnaître une detteuznat dluh
  7. prozkoum(áv)at terén ap.
  8. se reconnaître pozn(áv)at se v zrcadle ap.
  9. se reconnaître dans/en qqn pozn(áv)at se v kom v románové postavě ap.

Vyskytuje se v

reconnaissant: être reconnaissant à qqn de qqchbýt vděčný komu za co

organizace: association reconnue d'utilité publiqueveřejně prospěšná organizace

vděčný: être reconnaissant à qqn de qqchbýt vděčný komu za co

podle: reconnaître qqn à sa voixpoznat koho podle hlasu

vyznat se: se reconnaître dans une villevyznat se ve městě

reconnaître: Je le reconnais bien là.To je pro něj typické., V tom ho poznávám., To je celý on.