Hlavní obsah

reconnaissant [ʀ(ə)kɔnεsɑ̃ˌ ɑ̃t]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

reconnaître: se reconnaîtrepozn(áv)at se v zrcadle ap.

organizace: association reconnue d'utilité publiqueveřejně prospěšná organizace

vděčný: être reconnaissant à qqn de qqchbýt vděčný komu za co

podle: reconnaître qqn à sa voixpoznat koho podle hlasu

vyznat se: se reconnaître dans une villevyznat se ve městě

reconnaissant: être reconnaissant à qqn de qqchbýt vděčný komu za co