Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (na základě) selon, à, d'aprèspodle abecedypar ordre alphabétiquepoznat koho podle hlasureconnaître qqn à sa voix
  2. (v souladu) selon, suivant, àpodle poslední módyà la dernière modeByl pojmenován podle...On lui a donné le nom de...
  3. (s odvoláním na) selon, suivantpodle mého názoruà mon avis

Vyskytuje se v

mínění: podle mého míněníà mon avis

názor: podle mého názoruà mon avis

oblékat: oblékat se podle poslední módys'habiller à la dernière mode

orientovat se: orientovat se podle stínus'orienter par son ombre

předloha: kreslit podle předlohydessiner d'après un modèle

skutečný: film podle skutečné událostifilm-vérité

svědectví: podle svědectví kohod'après le témoignage de qqn

vůle: podle vůle kohoau gré de qqn

výběr: podle výběru kohoau choix de qqn

můj, má, mé, moje: podle mého názoruà mon avis

vyjádření: podle vlastního vyjádřeníselon ses propres mots

skromný: podle mého skromného míněníà mon humble avis

soudit: pořek. Podle sebe soudím tebe.Je mesure les autres à mon aune.

accès: par accèsstřídavě, podle nálady

aise: à son aisepodle libosti, jak libo, podle svého

apparence: selon toute apparencepodle všeho zdání

besoin: pour les besoins de la causepodle potřeby

ça: ça dépendmožná, přijde na to, podle toho

cap: cap compaskurz podle kompasu

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

conseil: faire qqch sur le conseil de qqn(u)dělat co podle rady koho

conséquence: agir en conséquencepodle toho jednat

dictée: écrire sous la dictée de qqnpsát podle diktátu koho

immeuble: immeubles par naturenemovitosti podle přirozené povahy

mérite: avancement au mérite(služební) postup (po)dle zásluh

naviguer: naviguer à la boussolekormidlovat podle buzoly

régulier: à la régulièreférově, regulérně, podle pravidel

selon: selon toute apparencepodle všeho, jak se zdá

vertu: en vertu de la loipodle zákona

vivre: vivre sa viežít po svém, zařídit si život podle svého

conformément: conformément à la loipodle zákona

contrôler: contrôler un texte sur l'originalzkontrolovat text podle originálu

façon: Il l'a fait à sa façon.Udělal to podle sebe/svého.

suivant: suivant la loipodle zákona

âme: en mon âme et consciencepodle mého nejlepšího svědomí a vědomí

cordeau: au cordeaujako podle pravítka

dire: au dire de qqnpodle slov koho

exemple: à l'exemple de qqnpo(dle) příkladu koho

gré: au gré des circonstancespodle okolností