Hlavní obsah

vůle

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost chtít) volonté fmít pevnou vůliavoir une volonté de fer
  2. (snaha) volonté f
  3. (přání) volonté f, gré mpodle vůle kohoau gré de qqn
  4. (právní dokument)poslední vůledernières volontés f pl, acte m de dernière volonté, testament m
  5. (svobodné jednání) volonté fproti své vůlicontre son gré, à son corps défendantsvobodná vůlevolonté autonome/libre
  6. (úmysl) volonté f

Vyskytuje se v

boží: z vůle božíà la grâce de Dieu

dobrý: dobrá vůlebonne volonté

pevný: mít pevnou vůliavoir une volonté de fer

prosadit: prosadit (si) svou (vůli)imposer sa volonté

svobodný: svobodná vůlevolonté autonome

vykonavatel: vykonavatel poslední vůleexécuteur testamentaire

vyplnit: vyplnit čí vůliaccomplir/faire la volonté de qqn

projevit: projevit dobrou vůlifaire preuve de bonne volonté, y mettre du sien

arbitre: libre arbitre svobodná vůle, volné uvážení

exécuteur: exécuteur testamentairevykonavatel poslední vůle

grâce: à la grâce de Dieuz vůle boží

indéfectible: volonté indéfectiblenezlomná vůle

inflexible: volonté inflexibleneoblomná vůle

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

volonté: práv. acte de dernière volontéposlední vůle

volonté: Que ta volonté soit faite.Buď vůle tvá.

fer: avoir une volonté de fermít pevnou vůli