Hlavní obsah

boží

Přídavné jméno

  1. (související s bohem) de Dieu, divin/-ineHod boží svatodušnídimanche m de PentecôteHod boží vánočníNoël mBeránek božíl'Agneau m de DieuSyn Boží Ježíš KristusFils m de Dieuz vůle božíà la grâce de Dieu
  2. expr.(vyj. citového vztahu) adorable
  3. hovor.(skvělý) divin/-ine, super

Vyskytuje se v

muka: sloup s obrazem svatého calvaire , BeF borne-potale boží muka

beránek: l'Agneau de DieuBeránek boží

přikázání: les dix commandements de Dieunáb. desatero božích přikázání

slovo: parole de Dieuslovo Boží

soud: tribunal de DieuBoží soud

smilování: attendre qqn/qqch comme le Messiečekat na koho/co jako na smilování boží

vynést: tirer qqch au grand jourpřen. vynést co na světlo (boží)

dieu: les dix commandements de Dieudesatero přikázání Božích

grâce: par la grâce de Dieuz milosti boží o panovníkovi

nom: nom de Dieujméno Boží

vengeance: vengeance divineboží odplata, trest boží

vigne: travailler à la vigne du Seigneurpracovat na vinici Páně, kázat slovo boží

boží: dimanche de PentecôteHod boží svatodušní