Hlavní obsah

dieu [djø]

Podstatné jméno mužské

  1. bůh v monoteistických a polyteistických náboženstvích
  2. Dieu Bůh v křesťanském náboženstvíles dix commandements de Dieudesatero přikázání Božích

Vyskytuje se v

merci: Dieu mercidíky Bohu, bohudík, chválabohu

bête: bête à bon Dieuberuška, slunéčko sedmitečné

croire: croire en Dieuvěřit v Boha

grâce: par la grâce de Dieuz milosti boží o panovníkovi

grâce: à la grâce de Dieuz vůle boží

nom: nom de Dieujméno Boží

sacré: Sacré nom de Dieu !Himlhergot!

bénir: hovor. Dieu vous bénisse !Pozdrav pánbůh! po kýchnutí

donner: se donner à Dieuoddat se Bohu

chacun: Chacun pour soi et Dieu pour tous.Každý sobě, pánbůh všem.

comme: hanl. Dieu sait commebůhvíjak

confession: On lui donnerait le bon Dieu sans confession.Vypadá jako neviňátko.

craindre: ne craindre ni Dieu ni diablenebát se čerta ani ďábla

diable: ne craindre ni Dieu ni diablenebát se ani čerta

grâce: grâce à Dieudíky bohu, bohudík

pour: Chacun pour soi et Dieu pour tous.Každý sobě, pánbůh všem.

témoin: Dieu m'est témoin.Bůh je mi svědkem.

beránek: Beránek božíl'Agneau de Dieu

bože: Ach Bože!Grand Dieu !

bože: Bože můj!Mon Dieu !

bože: Bože na nebesích!Dieu du ciel !

boží: Beránek božíl'Agneau de Dieu

boží: Syn Boží Ježíš KristusFils de Dieu

boží: z vůle božíà la grâce de Dieu

dík: Díky bohu!Dieu merci !

království: náb. království nebeskéroyaume de Dieu

milostivý: Bůh k nám buď milostivý!Dieu nous soit propice !

otec: Bůh OtecDieu le père

pán: Pro pána boha!Seigneur Dieu !

pán: Pane na nebi!Dieu du ciel !

přikázání: náb. desatero božích přikázáníles dix commandements de Dieu

slovo: slovo Božíparole de Dieu

soud: Boží soudtribunal de Dieu

můj, má, mé, moje: expr. Můj (ty) bože!Oh, mon Dieu !

věřit: věřit v Bohacroire en Dieu

měnit: pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.L'homme propose et Dieu dispose.

nelenit: Komu se nelení, tomu se zelení.À qui se lève matin, Dieu aide et prête la main.

ochraňovat: Bůh vás ochraňuj!Dieu vous garde !

pánbůh: Člověk míní, Pánbůh mění.L'homme propose, Dieu dispose.

zasvětit: zasvětit život Bohuconsacrer sa vie à Dieu