Hlavní obsah

volonté [vɔlɔ̃te]

Podstatné jméno ženské

  1. vůle přání, rozhodnutípráv. acte de dernière volontéposlední vůleQue ta volonté soit faite.Buď vůle tvá.
  2. bonne volonté dobrá vůle, dobrý úmysl, ochota
  3. mauvaise volonté zlá vůle, neochota

Vyskytuje se v

indéfectible: nezlomná vůlevolonté indéfectible

inflexible: neoblomná vůlevolonté inflexible

fer: mít pevnou vůliavoir une volonté de fer

dobrý: dobrá vůlebonne volonté

pevný: mít pevnou vůliavoir une volonté de fer

prosadit: prosadit (si) svou (vůli)imposer sa volonté

přání: poslední přánídernière volonté

svobodný: svobodná vůlevolonté autonome

vůle: mít pevnou vůliavoir une volonté de fer

vyplnit: vyplnit čí vůliaccomplir/faire la volonté de qqn

projevit: projevit dobrou vůlifaire preuve de bonne volonté, y mettre du sien

volonté: poslední vůlepráv. acte de dernière volonté