Hlavní obsah

intention [ε̃tɑ̃sjɔ̃]

Vyskytuje se v

déclarer: déclarer ses intentions à qqnvyjevit komu své záměry

paver: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

účel: dans le but de qqch, dans l'intention de faire qqchza účelem čeho

úmysl: intention de lucrezištný úmysl

nekalý: intentions louchesnekalé úmysly

dláždit: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.