Hlavní obsah

udělat

Vyskytuje se v

bezděčně: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

bota: (u)dělat botufaire une gaffe/boulette

čárka: udělat čárkumettre une virgule

diktát: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

dítě: udělat komu dítěfaire un enfant à qqn

dobrý: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

hvězda: udělat z koho hvězdufabriquer une vedette de qqn

chladnokrevně: udělat co chladnokrevněfaire qqch avec sang-froid

kasa: slang. udělat kasuforcer une caisse

obchod: uzavřít/udělat obchodconclure/faire un marché

obličej: udělat kyselý obličejfaire triste mine

od, ode: udělat co sám od sebefaire qqch de soi-même

odpovědnost: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

ostuda: udělat komu ostuducouvrir qqn de honte

partie: udělat dobrou partiifaire un beau parti

pohoda: udělat co v pohoděfaire qqch peinard

pohodlí: udělat si pohodlíse mettre à l'aise

porybný: udělat z pytláka porybnéhoenfermer le loup dans la bergerie

potřeba: udělat, co je potřebafaire le nécessaire

pravý: udělat pravý opak čehoprendre le contre-pied de qqch

prodlení: udělat co bez prodlenífaire qqch sans délai

přesvědčení: (u)dělat co z přesvědčenífaire qqch par conviction

scéna: udělat scénu komufaire une scène à qqn

skutek: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

spolupráce: (u)dělat co ve spolupráci s kýmfaire qqch en coopération avec qqn

vlastní: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

záchrana: udělat vše pro čí záchranufaire tout pour sauver qqn

záminka: udělat co pod záminkou čehofaire qqch sous prétexte de qqch, que

blbost: udělat blbostfaire une gaffe

díra: (u)dělat díru do zdipercer un jour dans une muraille

kompromis: udělat kompromisfaire un compromis

kopie: nechat udělat kopii klíčůfaire faire un double de ses clés

kosmetika: nechat si udělat kosmetikuse faire faire un soin du visage

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Faites comme chez vous.

proto: Udělal to proto, aby mu pomohl.Il l'a fait pour l'aider.

seznam: udělat/sestavit seznam čehofaire/dresser/établir la liste de qqch

vícekrát: Víckrát už to neudělám.Je ne le ferai plus jamais.

zkouška: udělat/složit zkouškupasser l'examen

dlouhý: (u)dělat dlouhý nos na kohofaire un pied de nez à qqn

hořet: žert. Udělám to zítra, snad nehoří!Je le ferai demain, il n'y a pas le feu (à la maison) !

kapesník: udělat si uzel na kapesníkufaire un nœud à son mouchoir

koza: Udělat co, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.Ménager la chèvre et le chou.

krach: udělat krachfaire la culbute

krátký: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

kůlnička: udělat z čeho kůlničku na dřívímettre qqch en capilotade

levý: Udělám to levou zadní.Pour moi, c'est du beurre.

možný: udělat všechno možné, aby...faire tout son possible pour...

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

pěst: udělat co na vlastní pěstfaire qqch de son propre chef

pro: mít pro strach udělánone pas avoir froid aux yeux

proces: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

průvan: udělat průvanfaire un courant d'air

přednáška: udělat komu přednáškufaire la leçon à qqn

přestávka: udělat si přestávkufaire une pause

radikální: udělat radikální řezcouper dans le vif

sto: mít sto chutí co udělatmourir d'envie de faire qqch

tak: udělat co jen takfaire qqch pour rire

zahradník: udělat kozla zahradníkemenfermer le loup dans la bergerie