Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) propre, personnel/-elle
  2. (výhradně patřící, související) proprepro vlastní potřebuà son usage personneldopis do vlastních rukoulettre f personnelleudělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls
  3. (citově patřící k někomu) propre
  4. (pokrevní) biologique, germain/-ainevlastní bratřifrères m pl germainsvlastní rodičeparents biologiques
  5. (osobně vytvořený) proprevlastní životopisautobiographie fvlastní rukopisautographe m
  6. (tvořící podstatu) propre

Vyskytuje se v

bohatství: vlastnit ohromné bohatstvíposséder une grosse fortune

bratr: vlastní/nevlastní bratrfrère germain/demi-frère

jméno: vlastní jménonom propre

kapsa: zaplatit co z vlastní kapsypayer qqch de sa poche

na: vidět co na vlastní očivoir qqch de ses propres yeux

nebezpečí: na vlastní nebezpečíà ses risques et périls

nitro: ve vlastním nitruen/dans son for intérieur

odpovědnost: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

ohromný: vlastnit ohromné bohatstvíposséder une grosse fortune

peníze: za vlastní penízede ses deniers

ruka: dopis do vlastních rukoulettre en main(s) propre(s)

sestra: nevlastní sestrademi-sœur

tvůrce: tvůrce vlastního štěstíauteur de son propre bonheur

vlastnit: vlastnit co společně s kýmposséder qqch en commun avec qqn

žádost: přeložení na vlastní žádostmutation sur demande

matka: nevlastní matkabelle-mère

nevlastní: nevlastní dcera/synbelle-fille /beau-fils

vyjádření: podle vlastního vyjádřeníselon ses propres mots

zaškrtit: Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.

dusit: dusit koho ve vlastní šťávělaisser qqn cuire dans son propre jus

hrát si: hrát si na svém vlastním písečkune s'occuper que de ses propres intérêts

kopat: kopat si vlastní hrobcreuser sa tombe

pán: být svým vlastním pánemêtre son maître

pěst: udělat co na vlastní pěstfaire qqch de son propre chef

polívčička: ohřívat/přihřívat si vlastní polívčičkuprêcher pour son saint/sa paroisse

síla: vlastní silouà la force du poignet

smažit: smažit koho ve vlastní šťávělaisser mijoter qqn dans son jus

stát: stát na vlastních noháchvoler de ses propres ailes

zamést: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte

zkusit: zkusit to na vlastní kůžiêtre payé pour le savoir

communauté: vlastnit co společně s kýmposséder qqch en communauté avec qqn

cousin: vlastní bratraneccousin germain

germain: vlastní bratřifrères germains

mère: nevlastní bratři z matčiny stranyfrères par la mère

propre: vlastní jménonom propre

risque: na vlastní nebezpečíà ses risques et périls

seul: s převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěstfaire cavalier seul

solidement: pevně stojící na vlastních nohousolidement campé sur ses jambes

péril: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

remettre: doručit balík do vlastních rukouremettre un paquet en mains propres

balayer: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte

cavalier: jednat na vlastní pěstfaire cavalier seul

croire: nevěřit vlastním očímne pas en croire ses yeux

cru: z vlastní hlavy, sám ze sebede son (propre) cru

jus: nechat koho vařit ve vlastní šťávělaisser qqn cuire dans son jus

lui: na vlastní pěst, sám od sebede lui-même

porte: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte

poutre: Měl by si zamést před svým vlastním prahem.C'est la paille et la poutre.

rue: mít vlastní dům, mít dobře zavedený obchodavoir pignon sur rue

voler: stát na vlastních nohouvoler de ses propres ailes

vlastní: pro vlastní potřebuà son usage personnel