Hlavní obsah

rue [ʀy]

Podstatné jméno ženské

  1. ulicerue chaudenebezpečná ulicedans la ruena ulici
  2. (lidé z) ulice obyvatelé, chodci
  3. ulička např. mezi divadelními kulisami

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

ruer: sur qqn/qqch vrhnout se na koho/cose ruer

cinquante: bydlet na ulici... (číslo) padesáthabiter (au) 50, rue de...

homme: prostý občan, obyčejný člověk, muž z ulicehomme de la rue

impair: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

issue: slepá ulicerue sans issue

ruée: zlatá horečkaruée vers l'or

unique: jednosměrná ulicerue à sens unique

va-et-vient: pouliční ruchva-et-vient de la rue

déboucher: Ulice ústí na náměstí.La rue débouche sur une place.

horečka: zlatá horečkaruée vers l'or

jednosměrný: jednosměrná doprava/ulice/silnicecirculation/rue/voie à sens unique

obyčejný: obyčejný člověkhomme de la rue

prostý: prostý občan/člověkhomme de la rue

přejít: Přejděte ulici.Traversez la rue.

roh: na rohu uliceau coin de la rue

rušný: rušné ulicerues animées

strana: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

ulice: slepá ulicerue sans issue, impasse

bydlet: bydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renan

být: Budu čekat na rohu.J'attendrai au coin de la rue.

konec: na konci uliceau bout de la rue

na: na náměstí/ulicisur la place/dans la rue

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

štěbetat: Vrabci si už o tom štěbetají.Cela court les rues.

vyhodit: vyhodit koho na ulicijeter qqn à la rue

vyjít: vyjít do ulic manifestovatdescendre dans la rue

rue: na ulicidans la rue