Hlavní obsah

prostý

Vyskytuje se v

homme: prostý občan, obyčejný člověk, muž z ulicehomme de la rue

menu: drobný/prostý lidmenu peuple

fleur: = velmi prostý pohřebni fleurs ni couronnes

pur: prostý a jasný, vyložený, bezvýhradný, bezpodmínečný, nepodmíněnýpur et simple

prostý: prostý občan/člověkhomme de la rue