Hlavní obsah

pouhý

Přídavné jméno

  1. (samotný, nic víc než) simple, seul/seulepouhým okem neviditelnýinvisible à l'œil nu
  2. řidč.(naprostý, čistý) simple, pur/pure

Vyskytuje se v

domněnka: pouhá domněnkasupposition gratuite

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemobservable à l'œil nu

formalita: pouhá formalitasimple formalité

článek: být pouhým článkem řetězun'être qu'un maillon de la chaîne

řetěz: být pouhým článkem řetězun'être qu'un maillon de la chaîne

invisible: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

supposition: supposition gratuitepouhá domněnka

à: à l'œil nupouhým okem

maillon: n'être qu'un maillon de la chaînebýt pouhým článkem řetězu

nu: à l'œil nupouhým okem