Hlavní obsah

seul [sœl]

Přídavné jméno

  1. sám, samotnýêtre seul avec qqnbýt sám/o samotě s kýmseul à seulmezi čtyřma očima
  2. osamocený, osamělý
  3. (jen) jeden, jedinýpřed podstatným jménemune seule foisjedinkrát, jen jednou
  4. za podstatným jménemfaire cavalier seuls převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěst

Vyskytuje se v

homme: comme un seul hommejako jeden muž

jet: d'un (seul) jetnajednou, naráz

couleur: d'une seule couleurjednobarevný

coup: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

fois: une (seule) foisjednou (jedinkrát)

souffle: éteindre une bougie d'un seul soufflesfouknout svíčku

unique: seul et uniquejeden jediný

de: le seul de ses amisjediný z jeho přátel

cavalier: faire cavalier seuljednat na vlastní pěst

élan: courir d'un seul élanběžet tryskem

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný