Hlavní obsah

nue [ny]

Vyskytuje se v

invisible: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

torse: torse nusvlečený do půl těla

à: à l'œil nupouhým okem

porter: porter qqn aux nuesvynášet koho do nebes

cul: aller cul numít holý zadek

élever: élever qqn aux nuesvychvalovat koho do oblak

nue: porter qqn/qqch aux nuesvynášet koho/co do nebe(s)

nu: à nunahý, obnažený, nechráněný