Hlavní obsah

jednoduchý

Přídavné jméno

  1. (z jedné části) simplejednoduché účetnictvícomptabilité (en partie) simplevěta jednoducháproposition f indépendantejednoduchá jízdenkabillet m simple
  2. (snadný, lehký) simple, facile, commodejednoduchý jako fackasimple comme bonjour
  3. (prostý - oděv ap.) simple, modeste, sobre
  4. (přihlouplý) simple

Vyskytuje se v

účetnictví: jednoduché/podvojné účetnictvícomptabilité en partie simple/en partie double

věta: věta jednoducháphrase simple

květenství: jednoduché/složené květenstvíinflorescence simple/composée

ono: Ono to není tak jednoduché!C'est pas si simple (que ça) !

commode: commode à maniersnadno ovladatelný, mající jednoduché ovládání přístroj ap.

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

indépendant: proposition indépendantevěta jednoduchá

passé: passé simpleminulý čas jednoduchý, perfektum jednoduché

simple: passé simplejednoduchý minulý čas

bonjour: simple comme bonjourjasné jako den, jednoduché jako facka