Hlavní obsah

fleur [flœʀ]

Vyskytuje se v

fleur: květ lilie, liliový květfleur de lys

lis: (tři) liliefleur de lys/lis

botte: kytice, svazek květinbotte de fleurs

champ: polní květinyfleurs des champs

couronne: bez květin a věnce o velmi prostém pohřbuni fleurs ni couronnes

double: plný květfleur double

farine: mouka dvounulka, výražek (pšeničný)fleur de farine

langage: květomluvalangage des fleurs

matinal: = květ otvírající se zránafleur matinale

oranger: pomerančový květ symbol panenství a svatbyfleur d'oranger

soufre: sirný květfleur de soufre

arroser: zalévat květinyarroser les fleurs

couvrir: zasypat hrob květinamicouvrir une tombe de fleurs

en: z květu na květde fleur en fleur

pot: květináčpot (de fleurs)

dvojaký: bot. dvojaké květyfleurs doubles

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

lilie: heral. bourbonská liliefleur de lys

samčí: bot. samčí květfleur mâle

samičí: samičí květfleur femelle

vrcholový: vrcholový květfleur terminale

zelenina: kořenová/listová/košťálová/plodová zeleninalégumes-racines/-feuilles/-fleurs/-fruits

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.