Hlavní obsah

léto

Podstatné jméno, rod střední

  1. (roční období) été mv nejparnějším létěau (plus) fort de l'étébabí léto pavučinafil m de la vierge
  2. (rok) an m(průběh) année f(věk) âge mKolik je ti let?Quel âge as-tu ?před dvěma letyil y a deux ansdvacet let nato, po dvaceti letechvingt ans aprèsv nejlepších letechdans la fleur de l'âgeosoba ve středních letechpersonne f entre deux âgesv padesátých letechdans les années 50

Vyskytuje se v

dospívání: léta dospívánívertes années

let: pravidelný/mezinárodní/dálkový letvol régulier/international/long-courrier

léto: v nejparnějším létěau (plus) fort de l'été

mladý: za mých mladých letde mon temps, dans mon jeune temps

být: Je mu dvacet let.Il a vingt ans.

hit: hity 60. lettubes des années 1960

i: jak v létě, tak i v ziměen été ainsi qu'en hiver

kolik: Kolik je mu let?Quel âge a-t-il ?

letos: letos v létěcet été

přes, přese: přes třicet letplus de trente ans

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

století: padesátá léta osmnáctého stoletíles années cinquante du dix-huitième siècle

trvat: Jak dlouho trvá let?Combien de temps dure le vol ?

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

věk: ve věku čtyřiceti letà l'âge de quarante ans

vnitrostátní: vnitrostátní letyvols intérieurs

été: v zimě v létě pořádété comme hiver

fil: babí léto vláknofils de la vierge

ingrat: klackovitá léta pubertaâge ingrat

lustre: léta, rokydes lustres

rase-mottes: let těsně při zemivol en rase-mottes

soixante: šedesátá létales années 60

spatial: kosmický letvoyage spatial

trente: třicátá létales années 30

vierge: babí léto pavučinafil de la vierge

x: x let, (po) určitou dobupendant x années

aliter: už léta upoutaný na lůžkoalité depuis des années

aller: Léto odchází.L'été s'en va.

annuler: Let do Lisabonu byl zrušen.Le vol pour Lisbonne a été annulé.

an: jak šla léta, rok co rokbon an, mal an

hiver: v zimě v létěété comme hiver

rajeunir: To mi léta neubere., Nemládnu.hovor. Cela ne me rajeunit pas.

vache: sedm tučných a sedm hubených letles sept vaches grasses et les sept vaches maigres

babí: babí létoété de la Saint Martin, pavučina fils de la Vierge