Hlavní obsah

i [i]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • i písmeno, hláska

Zkratka

  1. I římská číslice 1
  2. i imaginární jednotka -1
  3. I intenzita elektrického proudu

Vyskytuje se v

cargo: cargo mixte= loď pro dopravu nákladů i osob

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

esprit: être sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchu

grec: i grecypsilon

hi-fi: chaîne hi-fihi-fi vež

lors: lors même quei když, i kdyby

même: même quand, même si, si mêmei kdyby, i když

non: non seulement... mais...nejen(že)..., ale i...

S. M. I. C.: toucher le S. M. I. C.pobírat minimální mzdu

bébé: jeter le bébé avec l'eau du bainvylít s vaničkou i dítě

chat: Chat échaudé craint l'eau froide.Kdo se jednou spálil, ten i na studené fouká.

chaud: souffler le chaud et le froidchválit i hanět jedním dechem

corde: Il ne vaut pas la corde pour le pendre.Pro něho je i kulky škoda.

corps: se donner corps et âme à qqn/qqchodd(áv)at se tělem i duší komu/čemu

deux: jamais deux sans troisdo třetice všeho dobrého (i zlého)

droit: être droit comme un ibýt rovný jako svíčka

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

meilleur: être unis pour le meilleur et pour le pirestát při sobě v dobrém i zlém

mort: hovor. bruit à réveiller les mortsrámus, že by probudil i mrtvého

minimální: ekon. minimální mzdasalaire minimal, ve Francii S. M. I. C.

test: pozitivní test na HIVtest V. I. H. positif

věž: (stereo)věžchaîne (hi-fi)