Hlavní obsah

meilleur [mεjœʀ]

Vyskytuje se v

bon: être bonen qqch být dobrý v čem

conscience: bonne consciencedobré svědomí

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

droit: à bon droitprávem

entente: (bonne) ententeshoda dobré vztahy

femme: bonne femmeženská, ženuška

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

grâce: bonne grâcedobrá vůle

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

guerre: de bonne guerrefér, podle všech pravidel

heure: à la bonne heurečasně, záhy, brzy

humeur: bonne/belle humeurdobrá nálada

marché: bon marchévýhodná koupě

matin: de bon/grand matinbrzy ráno, časně z rána

meilleur: le meilleur, la meilleurenejlepší

pasteur: le bon pasteurdobrý pastýř Kristus

point: en bon pointna dobré cestě

prince: être bon princebýt snášenlivý, umět se přizpůsobit

sens: bon senszdravý rozum jednotlivce

teint: bon teintskálopevný, každým coulem, pravověrný

vivant: bon vivantbonviván, požitkář

volonté: bonne volontédobrá vůle, dobrý úmysl, ochota

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

aventure: dire la bonne aventure à qqnvěštit komu osud

bête: bête à bon Dieuberuška, slunéčko sedmitečné

cap: le cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

conseil: être de bon conseilumět dobře (po)radit

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

escient: à bon escients dobrým vědomím, po zralé úvaze

fée: bonne fée, fée bienfaisantedobrá víla

ferraille: être bon pour la ferraillepatřit do šrotu

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

garde: être sous bonne gardebýt pod dobrým dohledem, být dobře hlídán

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

genre: hanl. bon chic, bon genre B. C. B. G.na úrovni maloměšťácký

goût: de bon goûtvkusný

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

maison: être de bonne maisonbýt urozeného původu

mal: bon gré, mal grévolky nevolky, chtě(j) nechtě(j)

maman: grand-maman, bonne-mamanbabička

manger: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

nouvelle: La bonne nouvelle= Evangelium

nuit: bonne nuitdobrou noc

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

odeur: bonne odeur, odeur agréablevůně

œuvre: bonnes œuvresdobročinné skutky

orthographe: être bon en orthographebýt dobrý v pravopisu

raclée: flanquer une bonne raclée à qqnnařezat komu

rapport: bon rapport qualité-prixdobrý poměr kvality a ceny

réflexe: avoir de bons réflexesmít postřeh

santé: être en bonne santébýt zdráv

sœur: bonne sœurjeptiška

sortie: bon de sortiepropustka

table: aimer la bonne tablepotrpět si na vybrané jídlo

tenir: tenir bonnepovolit, odolat, držet se

terme: être en bons termes avec qqnvycházet s kým dobře

tout: bonne à tout faireholka pro všechno

visage: faire bon visagetvářit se (naoko) spokojeně

voyage: Bon voyage !Šťastnou cestu!

week-end: Bon week-end !Hezký víkend!

annoncer: annoncer à qqn une bonne nouvelleoznámit komu dobrou zprávu

appétit: Bon appétit !Dobrou chuť!

donner: donner le meilleur de soi-mêmevydat ze sebe to nejlepší

laisser: Bon, je vous laisse.No (nic), já už půjdu. při odchodu

présager: Cela ne présage rien de bon.To nevěští nic dobrého.

aloi: de bon aloijakostní, kvalitní

blahopřání: vœux de bonne annéeblahopřání k novému roku

cesta: Bon voyage !Šťastnou cestu!

dát: se taper un bon repasdát si do nosu

dobrák: hovor. Il est bon comme la romaine.Je to dobrák od kosti.

dobré: unis pour le meilleur et pour le pirespojeni v dobrém i zlém

dobrý: un bon type/diable/bougredobrý chlap

dobře: avoir une bonne prononciationdobře vyslovovat

dojem: faire/donner bonne/mauvaise impressiondělat dobrý/špatný dojem

hodina: attendre depuis une bonne heurečekat už dobrou hodinu

hvězda: être né sous une bonne étoilenarodit se pod šťastnou hvězdou

chodit: marcher bon trainchodit rychle

chuť: Bon appétit!, hovor. Bon app !Dobrou chuť!

chutnání: Bon appétit !Dobré chutnání!

chutnat: Bon appétit !Nechte si chutnat.

chvíle: au bon momentve správnou chvíli

konec: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

kvalita: de bonne qualitédobré kvality zboží ap.

lék: remèdes de bonne femmebabské léky

lekce: donner une (bonne) leçon à qqndát komu (pořádnou) lekci

lov: Bonne chasse !Lovu zdar!

míč: bonne balle platný míč

milost: être dans les bonnes grâces de qqnbýt u koho v milosti

mravnost: outrage aux bonnes mœurs(trestný čin) ohrožení mravnosti

mys: cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

narozeniny: Bon anniversaire !Všechno nejlepší k narozeninám!

noc: Bonne nuit.Dobrou noc.

ohlas: avoir bonne pressemít příznivý ohlas v tisku

okamžik: arriver au bon momentpřijít ve správný okamžik

ospalý: être somnolent après un bon repasbýt ospalý po dobrém jídle

panenka: Bonne mère !Panenko skákavá!

pěkně: sentir bonpěkně vonět

pěkný: Bonne journée !Pěkný den!

posel: oiseau de bon augureposel dobrých zpráv

poukaz: bon de réductionpoukaz na slevu

pověst: bonne réputation , renommée , renom dobrá pověst

pozdrav: Veuillez accepter/Avec mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

pravý: au moment opportun, au bon momentv pravý čas

prohrávat: être bon/mauvais perdantumět/neumět prohrávat

prorok: bon augure dobrý prorok

přání: vœux de bonne annéenovoroční přání

přehled: avoir de bonnes connaissances de qqchmít dobrý přehled o čem

případ: dans le meilleur des casv nejlepším případě

přítel: le meilleur aminejlepší přítel

přivítat: faire bon accueil à qqnpěkně koho přivítat

příznivý: avoir bonne presse mít příznivý ohlas v tisku

radit: être de bon conseil pour qqn, bien conseiller qqndobře radit komu

ráno: se lever de bonne heure vstá(va)t brzy ráno

rok: Bonne année !Šťastný nový rok!

rozejít se: se quitter bons amisrozejít se jako dobří přátelé

rozum: bon sens , sens commun, saine raison zdravý rozum

selský: gros bon sens selský rozum

skutek: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

slovo: bonne paroledobré slovo

správný: trouver la bonne réponsenajít správnou odpověď

stránka: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

šťastný: Bon voyage !Šťastnou cestu!

štěstí: Bonne chance !Hodně štěstí!

tvrdě: travailler dur, hovor. en ficher un (bon) couptvrdě pracovat

umět: être de bon conseilumět dobře (po)radit

vedení: prendre le meilleur sur qqndostat se do vedení před kým

vědomí: à bon escients dobrým vědomím po zralé úvaze

velký: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

víkend: Bon week-end !Hezký víkend!

víla: bonne fée , fée bienfaisantedobrá víla

vtipný: bonne histoire vtipná historka