Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (spojovací zařízení) conduite felektrické vedeníligne f
  2. (vedoucí orgány, lidé) direction f, administration f(štáb ap.) état-major m(podniku) gestion f, dirigeants m pl
  3. (činnost vedoucích) direction f, administration f, gestion fpod vedením kohosous la direction de qqn
  4. (starání se, řízení) direction f, administration f, gestion fpoplatek za vedení účtufrais m pl bancaires/de banque
  5. (postavení v čele) tête fdostat se do vedení před kýmprendre le meilleur sur qqn

Vyskytuje se v

agenda: vést běžnou agenduexpédier les affaires courantes

jalový: vést jalové řečidébiter des platitudes

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

rouhavý: vést rouhavé řečiproférer des blasphèmes

svůj, svá, své, svoje: vést stále svouchanter toujours la même chanson

účetnictví: vést účetnictvítenir une comptabilité

vést: Okno vede na dvůr.La fenêtre donne sur la cour.

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

vést: Vede tato cesta do...?C'est bien la route de... ?

vést: vést jednánímener les négociations

vést se: Vede se mu dobře.Il va bien.

vést se: Jak se vede?(Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?

dlouhý: dlouhé vedeníesprit de l'escalier

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

poustevnický: vést poustevnický životmener une vie érémitique

vést: Nevede to k ničemu.Cela ne mène à rien.

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Tous les chemins mènent à Rome.

comptabilité: tenir une comptabilitévést účetnictví

coup: coup d'archetsmyk, vedení smyčce

marcher: faire marcher qqchvést, řídit co továrnu, domácnost ap.

platitude: débiter des platitudesvést jalové řeči

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

accès: donner accès à qqchvést k čemu, kam

canalisation: canalisation d'électricitéelektrické vedení, elektrická síť

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

conduire: conduire les pas de qqnvést čí kroky

barre: tenir la barre, être à la barremít vedení v rukou, být u vesla/kormidla

bourse: tenir les cordons de la boursevést pokladnu, spravovat finance

doux: mener une vie douceklidně si žít, vést poklidný život

escalier: avoir l'esprit de l'escaliermít dlouhé vedení

Rome: Tous les chemins mènent à Rome.Všechny cesty vedou do Říma.