Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (spojovací zařízení) conduite felektrické vedeníligne f
  2. (vedoucí orgány, lidé) direction f, administration f(štáb ap.) état-major m(podniku) gestion f, dirigeants m pl
  3. (činnost vedoucích) direction f, administration f, gestion fpod vedením kohosous la direction de qqn
  4. (starání se, řízení) direction f, administration f, gestion fpoplatek za vedení účtufrais m pl bancaires/de banque
  5. (postavení v čele) tête fdostat se do vedení před kýmprendre le meilleur sur qqn

Vyskytuje se v

agenda: vést běžnou agenduexpédier les affaires courantes

jalový: vést jalové řečidébiter des platitudes

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

rouhavý: vést rouhavé řečiproférer des blasphèmes

svůj, svá, své, svoje: vést stále svouchanter toujours la même chanson

účetnictví: vést účetnictvítenir une comptabilité

vést: Okno vede na dvůr.La fenêtre donne sur la cour.

vést se: Vede se mu dobře.Il va bien.

dlouhý: dlouhé vedeníesprit de l'escalier

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

poustevnický: vést poustevnický životmener une vie érémitique

comptabilité: vést účetnictvítenir une comptabilité

coup: smyk, vedení smyčcecoup d'archet

marcher: vést, řídit co továrnu, domácnost ap.faire marcher qqch

platitude: vést jalové řečidébiter des platitudes

aboutir: K ničemu to nevede.Cela n'aboutit à rien.

accès: vést k čemu, kamdonner accès à qqch

canalisation: elektrické vedení, elektrická síťcanalisation d'électricité

communiquer: Dveře vedou do zahrady.La porte communique avec le jardin.

conduire: vést čí krokyconduire les pas de qqn

barre: mít vedení v rukou, být u vesla/kormidlatenir la barre, être à la barre

bourse: vést pokladnu, spravovat financetenir les cordons de la bourse

doux: klidně si žít, vést poklidný životmener une vie douce

escalier: mít dlouhé vedeníavoir l'esprit de l'escalier

Rome: Všechny cesty vedou do Říma.Tous les chemins mènent à Rome.

vedení: elektrické vedeníligne