Hlavní obsah

dlouhý

Přídavné jméno

  1. (o velké délce) long/longue
  2. (trvající delší dobu) long/longuedlouhé zimní večeryde longues soirées d'hiver
  3. (s určitým rozměrem) long/longue

Vyskytuje se v

chvíle: nuda ennui dlouhá chvíle

cavyky: sans chichisbez dlouhých cavyků

kapka: longuet/-ettehovor. kapku delší

míč: balle longuedlouhý míč

řada: longue suite de descendants dlouhá řada potomků

trať: épreuve de fondzávod na dlouhé trati

večer: longues soirées d'hiverdlouhé zimní večery

rukáv: chemise à manches courtes/longueskošile s krátkými/dlouhými rukávy

vlas: porter les cheveux longsnosit dlouhé vlasy

prst: krást avoir les mains crochues, mít vliv avoir le bras longmít dlouhé prsty

udělat: faire un pied de nez à qqnudělat na koho dlouhý nos

výplata: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

long: ling. syllabe longuedlouhá slabika

soirée: longues soirées d'hiverdlouhé zimní večery

échéance: à longue échéancedlouhodobý, na dlouhou dobu

crochu: avoir les mains crochuesmít dlouhé prsty, být hamižný

écolier: prendre le chemin des écoliersjít nejdelší cestou

escalier: avoir l'esprit de l'escaliermít dlouhé vedení

jour: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

nez: faire un pied de nez à qqn(u)dělat dlouhý nos na koho

pain: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

procès: sans autre forme de procèsbez dlouhých okolků

dlouhý: de longues soirées d'hiverdlouhé zimní večery