Hlavní obsah

longue [lɔ̃g]

Vyskytuje se v

chaise: chaise longuelehátko skládací

large: en long et en largekřížem krážem, všemi směry, všemi způsoby

large: de long en largesem a tam

long: long à faire qqchdlouhý, zdlouhavý

long: à la longuečasem, nakonec

long: de long, en longpo délce, nadél

long: (tout) au longzeširoka, obšírně, podrobně

long: tout du longpo celé délce

long: au long de, le long de, tout le long de, tout du long dede qqch podél čeho

chaise: faire de la chaise longueodpočívat na lehátku

date: de longue dateodedávna, dávný

durée: de longue/courte duréedlouhodobý/krátkodobý

long: ling. syllabe longuedlouhá slabika

soirée: longues soirées d'hiverdlouhé zimní večery

échéance: à longue échéancedlouhodobý, na dlouhou dobu

prêt: prêt à court/long termekrátkodobá/dlouhodobá půjčka

jour: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

main: de longue main(už) dlouho

pain: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou