Hlavní obsah

large [laʀʒ]

Vyskytuje se v

esprit: avoir un esprit largebýt velkorysý

gamme: gamme assez large de servicesdost široká nabídka služeb

sens: au sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

geste: avoir le geste largemít štědrou ruku

antibiotikum: širokospektrální antibiotikumantibiotique à large spectre

plán: mít velké plányvoir large

smysl: širší/užší smysl slovasens large/restreint d'un mot

široký: široká hruďlarge poitrine

široký: široké bokyhanches larges

široký: široký sto metrůlarge de cent mètres

široký: v širším slova smysluau sens large du terme

velkorysý: být velkorysýavoir un esprit large, être large d'idées

značný: ve značné míředans une large mesure

křížem: křížem krážemen long et en large

všelijak: tak, tak, všelijakhovor. en long, en large et en travers