Hlavní obsah

bez

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (černý) sureau m
  2. obl.(šeřík) lilas m

Vyskytuje se v

cavyky: bez dlouhých cavykůsans chichis

cena: cena bez daněprix hors taxes

cíl: bez cíle nazdařbůhà l'aventure

černý: bot. černý bezsureau

důvod: bez důvodusans (aucune) raison, sans motif

hnutí: zůstat bez hnutírester immobile

chuť: bez chutisans goût, fade

konkurence: bez konkurencesans rival

lad: bez ladu a skladupêle-mêle, sens dessus-dessous

morálka: jedinec bez morálkyindividu sans moralité

náhrada: bez náhradysans compensation

námaha: bez námahysans effort

náznak: bez náznaku odporusans aucun signe de désaccord

obava: Buďte bez obav z čeho.Soyez sans crainte à qqch.

odklad: bez dalšího odkladusans plus de délai

odpočinek: bez odpočinkusans relâche

ohled: bez ohledu na cosans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqch

okolek: jednat bez okolkůagir sans détours/ambages/manières/chichis

podrobnost: bez zabíhání do podrobnostísans entrer dans le détail

pochyba: bez pochyb(y)sans doute

polknout: polknout bez kousáníavaler sans mâcher/tout rond

polykat: polykat bez kousáníavaler sans mâcher/tout rond

potíž: bez potížísans difficulté(s)

povšimnutí: zůstat bez povšimnutípasser inaperçu

prodlení: udělat co bez prodlenífaire qqch sans délai

projíždět: projíždět bez zastavenípasser sans s'arrêter

prostředek: bez prostředkůsans ressources

prostředník: bez prostředníkasans intermédiaire

protest: bez protestusans protester

předsudek: dělat co bez předsudkůfaire qqch sans préjugé

překážka: bez překážkysans rencontrer d'obstacle, sans encombre

přerušení: bez přerušenísans s'interrompre

přestání: bez přestánísans cesse/répit/interruption/relâche

přestávka: mluvit bez přestávkyparler sans s'arrêter

přinucení: bez přinucenísans contrainte

příprava: mluvit bez přípravyparler d'abondance

rozmysl: jednat bez rozmysluagir sans réfléchir/délibération

rozpaky: bez rozpakůsans hésiter

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

skrupule: bez skrupulísans scrupules

soupeř: bez soupeřesans rival

starost: Buďte bez starosti.Ne vous inquiétez pas.

stopa: zmizet beze stopydisparaître sans laisser de traces

tělo: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

trvalý: osoba bez trvalého bydlištěpersonne sans domicile fixe

úhona: bez úhonysans reproche

úmysl: bez zlého úmyslusans mauvaise intention, sans malice

úrok: bez úrokuhors intérêt

ustání: bez ustáníconstamment, sans arrêt/cesse, continuellement

všechen, všechna, všechno: beze všeho samozřejměbien sûr

výhrada: bez výhradsans réserve

výjimka: bez jakékoli výjimky, naprosto bez výjimkysans nulle exception

výsledek: bez výsledkusans résultat, sans effet

vyznání: být bez vyznáníêtre sans religion

zábrana: bez zábransans scrupules, sans entraves

záruka: bez záruky s veškerými výhradamisous toutes réserves

zjevný: zločin bez zjevného motivucrime commis sans mobile apparent

káva: káva bez kofeinucafé décaféiné

rukáv: tričko bez rukávůtee-shirt sans manches

tebe, tě: bez tebesans toi

zastávka: bez zastávkysans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traite

bázeň: rytíř bez bázně a hanychevalier sans peur et sans reproche

celý: být celý bez sebeêtre en transe

další: bez dalšího odkladusans rémission

debata: Bez debat!Ne discutez pas !

duše: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

haléř: být bez haléřene pas avoir un sou vaillant

hospoda: Bez peněz do hospody nelez.Point d'argent, point de Suisse.

chodit: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

jakýkoli: bez jakéhokoli důvodusans rime ni raison

kouř: Není kouře bez ohně.Il n'y a pas de fumée sans feu.

mráček: štěstí bez mráčkůbonheur sans nuages

obal: mluvit bez obaluparler sans déguisement

peníze: nebýt při penězích/být bez penězêtre à court d'argent/sans argent

příčina: bez jakékoliv příčinysans rime ni raison

příkrasa: mluvit bez příkrasparler sans fard

příprava: bez přípravy improvizovaněau pied levé

přiznat se: přiznat se bez mučenífaire des aveux sans contrainte

rozloučení: zmizet komu bez rozloučeníbrûler la politesse à qqn

růže: Není růže bez trní.Pas de roses sans épines.

rytíř: rytíř bez bázně a hanychevalier sans peur et sans reproche

sebe: být bez sebe čím, z čehose pâmer de qqch

servítek: bez servítkůde but en blanc, mluvit carrément

trní: Není růže bez trní.Il n'y a pas de roses sans épines.

vztek: být vzteky bez sebeêtre ivre de rage

bez, beze: beze sporusans doute, indubitablement

bez, beze: bez ladu a skladupêle-mêle

bez, beze: beze všehoavec plaisir

bez, beze: být bez sebeêtre pâmé