Hlavní obsah

výhrada

Podstatné jméno, rod ženský

  • réserve f, restriction fčinit výhrady k čemufaire des réserves sur qqchs výhradou čehosous réserve de qqchpřijmout co s výhradamiaccepter qqch avec (des) réservesbez výhradsans réserve

Vyskytuje se v

conditionnel: clause conditionnellevýhrada, podmínka

erreur: sauf erreur ou omissions výhradou omylu nebo opomenutí

explicite: clause explicitevýslovná výhrada

mental: restriction mentalevnitřní výhrada, práv. mentální rezervace

réserve: sous réserve de qqchs výhradou čeho

restriction: accepter qqch avec (des) restrictionspřijmout co s výhradami

restriction: faire des restrictionsmít výhrady

condition: sous conditionpodmínečný, podmínečně, s výhradou

purement: purement et simplementprostě a jednoduše, bez výhrady