Hlavní obsah

cíl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místo, předmět ap.) but msport. arrivée f(cesty) destination fproběhnout cílemfranchir l'arrivée
  2. (úmysl, účel) but m, objectif m, intention fbez cíle nazdařbůhà l'aventure

Vyskytuje se v

proběhnout: proběhnout cílemfranchir l'arrivée

projet: projet cílemfranchir l'arrivée

výchovný: výchovný cílbut éducateur

but: atteindre le butzasáhnout cíl

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

fin: À quelle fin ?Za jakým účelem?, K jakému cíli?

objectif: avoir pour objectif qqchmít za cíl co

objectif: atteindre un objectifdosáhnout cíle

but: aller droit au butjít přímo k cíli

nid: Petit à petit, l'oiseau fait son nid.Velkou pílí dojdeš k cíli., Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.

port: arriver à bon portšťastně dorazit (do cíle)