Hlavní obsah

port [pɔʀ]

Vyskytuje se v

loď: (mateřská) letadlová loďporte-avions

padák: dostat padákaêtre foutu à la porte

podvazkový: podvazkový pásporte-jarretelles , gaine

prásknout: prásknout dveřmiclaquer la porte

prodavač: podomní prodavačcolporteur , vendeur qui fait du porte à porte

sklopný: stav. sklopná vrataporte à rabattement

tiskový: tiskový mluvčíattaché de presse, úřadu vlády ap. porte-parole

východ: východ dveřeporte de sortie

blízko: sedět blízko dveříêtre assis près de la porte

bouchnout: bouchnout dveřmifaire claquer la porte

doprovodit: doprovodit koho ke dveřímraccompagner qqn à la porte

dveře: zavřít dveřefermer la porte

než: Dříve než vstoupil, zaklepal.Il a frappé à la porte avant d'entrer.

přístav: loď. námořní/říční přístavport maritime/fluvial

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

zazvonit: zazvonit u dveřísonner à la porte

ztratit: Ztratil jsem peněženku.J'ai perdu mon porte-monnaie.

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkase ménager une porte de sortie

moudrý: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

pantofel: expr. Je pod pantoflem.Sa femme porte la culotte.

ráno: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

ukázat: ukázat komu dveřemettre qqn à la porte

vrátka: nechávat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

zabouchnout: zabouchnout komu dveře před nosemclaquer la porte au nez de qqn

zadní: nechat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

zamést: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte

cadenas: zavřít dveře na zámekfermer une porte au cadenas

fermé: zamčené dveřeporte fermée à clé

fluvial: říční přístav(iště)port fluvial

journée: den otevřených dveříjournée porte ouverte

port: vyplacený o zásilcefranc de port

porte: dům od domude porte en porte

tirer: zavřít za sebou dveřetirer une porte derrière soi

assurer: Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.Assurez-vous si la porte est bien fermée.

bâiller: nedovírající se dveřeune porte qui bâille

coller: přitisknout ucho na dveřecoller son oreille à la porte

communiquer: Dveře vedou do zahrady.La porte communique avec le jardin.

depuis: od dveřídepuis la porte

flanquer: vyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveříflanquer qqn à la porte

ouvrir: odemknout dveřeouvrir la porte avec une clé

arriver: šťastně dojetarriver à bon port

balayer: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte

battant: otevřít dveře dokořánouvrir une porte à deux battants

conseil: Ráno moudřejší večera.La nuit porte conseil.

culotte: To ona doma vládne.hovor. C'est elle qui porte la culotte.

enfoncer: objevit Ameriku složitě dokazovat již známou věcenfoncer une porte ouverte

fermer: zavřít své dveře komufermer sa porte à qqn

nuit: Ráno moudřejší večera.La nuit porte conseil.

porte-monnaie: mít pěkně naditou peněženku být bohatýavoir le porte-monnaie bien garni

prison: příjemný jako kudla v zádechhovor. aimable comme une porte de prison

refuser: zavřít před kým dveřerefuser sa porte à qqn

sortie: nechat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

cochère: vrataporte cochère

pas: práhpas de la porte

porte-à-faux: přečnívající, letmo uložený, letmýen porte-à-faux