Hlavní obsah

communiquer [kɔmynike]

Sloveso zvratné

Intranzitivní sloveso

  1. avec qqn komunikovat, být ve spojení s kýmcommuniquer par la parolekomunikovat slovy
  2. avec qqch být spojen, souviset s čím, vést kamLa porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.