Hlavní obsah

communiqué [kɔmynike]

Vyskytuje se v

communiquer: se communiquerpřenášet se o ohni, pohybu ap.

communiquer: communiquer une maladie à qqnnakazit koho, přenést nemoc na koho

communiquer: communiquer par la parolekomunikovat slovy

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.