Hlavní obsah

avis [avi]

Vyskytuje se v

réception: accusé/avis de réceptionpotvrzení o přijetí zásilky

convertir: Je suis de son avis, il m'a converti.Souhlasím s ním, přesvědčil mě.

émettre: émettre un avisvyslovit mínění

préalable: sans avis préalablebez předběžného upozornění

public: avis au publicupozornění veřejnosti

autant: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

mínění: à mon avispodle mého mínění

názor: à mon avispodle mého názoru

opřít se: faire force de rames, souquer sur les avironsopřít se do vesel

můj, má, mé, moje: à mon avispodle mého názoru

podle: à mon avispodle mého názoru

rozmyslet si: J'ai changé d'avis.Rozmyslel jsem si to.

změnit: changer d'aviszměnit názor

dostat: amener qqn à se ranger à son avis, gagner qqn à sa causedostat koho na svou stranu

hlava: Autant d'hommes, autant d'avis.Kolik hlav, tolik rozumů.

kolik: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

mysl: être du même avis que qqnbýt jedné mysli s kým

skromný: à mon humble avispodle mého skromného mínění

víc: Deux avis valent mieux qu'un.Víc hlav víc ví.

avis: changer d'avis comme de chemiseměnit názory jako ponožky