Hlavní obsah

préalable [pʀealabl]

Vyskytuje se v

question: question préalablepředběžná otázka ve sněmovně

dohoda: entente préalablepředběžná dohoda

předběžný: entente préalablepředběžná dohoda

préalable: sans avis préalablebez předběžného upozornění