Hlavní obsah

question [kεstjɔ̃]

Vyskytuje se v

question: faire questionbýt sporný

fermé: question ferméeuzavřená otázka

topo: faire un petit topo sur une questionzběžně nastínit otázku

rapporter: La réponse ne se rapporte pas à la question.Odpověď se nevztahuje k otázce.

répondre: répondre à une questionodpovědět na otázku

résoudre: La question est résolue.Problém je vyřešen.

risquer: risquer une questionodvážit se položit otázku

déplacer: déplacer la questionnevhodně položit otázku

dílo: un ouvrage où il est question de...dílo, ve kterém se jedná o...

jídlo: être difficile question nourriturebýt vybíravý v jídle

klást: (se) poser une/des question(s)klást (si) otázku/otázky

obratně: escamoter une questionobratně obejít otázku

otázka: poser une question à qqnpoložit komu otázku

problém: cœur de la questionjádro problému

stanovisko: prise de position sur une questionzaujetí stanoviska k otázce

život: question de vie ou de mortotázka života a smrti

náhoda: Pas question !Ani náhodou!

vkus: C'est (une) question de goût.To je věc vkusu.

vyloučit: C'est hors de question.To je vyloučeno.

ani: Pas question !Ani nápad/za nic/omylem/náhodou!

existovat: Il n'en est pas question !To neexistuje!

úvaha: Il n'en est pas question., C'est hors de question., Ce n'est pas pensable.To nepřichází v úvahu.

poser: poser une questionà qqn položit komu otázku