Hlavní obsah

affaire [afεʀ]

Vyskytuje se v

chiffre: chiffre d'affaires(obchodní) obrat

centre: centre d'affairesobchodní centrum business centre

cessant: toute(s) affaire(s) cessante(s)bezodkladný, okamžitý

contentieux: affaire contentieusesporná záležitost

déférer: déférer une affaire à un tribunalpostoupit věc k soudu

étranger: Ministère des Affaires étrangèresMinisterstvo zahraničních věcí

fâcheux: fâcheuse affairenepříjemná záležitost

pousser: pousser ses affairespopohnat své záležitosti

rendez-vous: rendez-vous d'affairesobchodní schůzka

repas: repas d'affairesobchodní oběd

sain: affaire sainebezpečný obchod

voyage: voyage d'affairesslužební cesta

anglais: anglais des affairesobchodní angličtina

déjeuner: déjeuner d'affairespracovní oběd

occuper: hovor. Occupe-toi de tes affaires.Starej se o sebe.

catholique: affaire pas très catholiquepochybná záležitost

clair: tirer une affaire au clairvnést světlo do záležitosti, vytáhnout aféru na světlo

cœur: affaire de cœursrdeční záležitost

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti

or: affaire en orvýnosný obchod

propre: affaire pas très proprene příliš čistá záležitost

tapis: mettre une affaire sur le tapisdát věc na přetřes

aféra: affaire DreyfusDreyfusova aféra

agenda: expédier les affaires courantesvést běžnou agendu

bezpečný: affaire sainebezpečný obchod

cesta: voyage d'affairesslužební cesta

dostat se: se tirer d'affaire, přen. retomber sur ses piedsdostat se z nepříjemností

financování: financement d'une affairefinancování obchodu

jednatel: agent d'affairesobchodní jednatel

korupční: affaire de corruptionkorupční aféra

obchodní: voyage d'affairesobchodní cesta

obrat: impôt sur le chiffre d'affairesekon. daň z obratu

ostudný: affaire scandaleuseostudná aféra

projednávat: instruire une affairepráv. projednávat rozepři

služební: voyage d'affairesslužební cesta

spor: instruire une affaireprojednat soudní spor

sporný: affaire contentieusesporná záležitost

správa: affaires publiquesveřejná správa

sucho: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

špinavý: sale affaire špinavá záležitost

tajemství: affaire entourée de mystèrepřípad obestřený rouškou tajemství

věc: ranger ses affairesuklidit si své věci

vyřízený: affaire régléevyřízená věc

záhadný: affaire entourée de mystèrezáhadný případ věc obestřená rouškou tajemství

zahraniční: Ministère des Affaires étrangèresMinisterstvo zahraničních věcí

záležitost: affaire contentieusesporná záležitost

zaměstnaný: être affairé à faire qqchbýt velmi zaměstnaný čím

živel: être à son affaire, être dans son élémentbýt ve svém živlu

pracovně: Je suis ici pour affaires.Jsem zde pracovně.

spakovat se: Prends tes affaires et décampe !Spakuj se a vypadni!

stát: affaires intérieures d'un paysvnitřní záležitosti státu

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Ce n'est pas ton affaire.To není tvoje věc.

figurka: n'être qu'un figurant dans une affairebýt jen figurkou ve hře

affaire: affaires(veřejné) záležitosti

hezký: Le plus joli de l'affaire est que...Nejhezčí na tom je, že...

hotový: C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.To je hotová věc.

kapitola: C'est une affaire à part.To je kapitola sama pro sebe.

píseček: se mêler que de ses affaireshrát si na svém písečku

spočítat: faire son affaire à qqnspočítat to komu