Hlavní obsah

cessant [sesɑ̃ˌ ɑ̃t]

Přídavné jméno

  • toute(s) affaire(s) cessante(s)bezodkladný, okamžitý

Vyskytuje se v

cesse: sans cessebez ustání, bez přestání, neustále

cesse: n'avoir (point) de cesse que...neustat, dokud ne...

sans: sans cesseneustále

cesser: Le vent a cessé.Vítr ustal.

cesser: cesser de fumerpřestat kouřit

cesser: cesser le combatukončit boj

dokola: stále dokolasans cesse

přerušit: přerušit veškeré stykycesser toutes relations

přestání: bez přestánísans cesse/répit/interruption/relâche

ustání: bez ustáníconstamment, sans arrêt/cesse, continuellement

veškerý: přerušit veškeré stykycesser toutes relations